වර්ග
වඩාත්ම ජනප්‍රිය බාගැනීම්
මෘදුකාංගභාගත කිරීමවර්ගය
Nitro Racers55,740ධාවන ක්රීඩා
Devolutions Remote Desktop Manager1,338දුරස්ථ ඩෙස්ක්ටොප් මෘදුකාංගය
QTTabBar2,561ගොනු කළමනාකරුවන්
Sumatra PDF8,899PDF කියවන්නන්
Marble2,278GIS මෘදුකාංගය
mRemoteNG419දුරස්ථ ඩෙස්ක්ටොප් මෘදුකාංගය
ImageMagick11,914රූප සංස්කරණ මෘදුකාංගය
Blender7,6213D ආකෘති නිර්මාණය මෘදුකාංග
Malwarebytes AdwCleaner7,530ප්රතිවයිරස මෘදුකාංගය
PRTG Network Monitor4,423ජාල නිරීක්ෂණ මෘදුකාංගය
Tux Paint1,221ඩිජිටල් කලා මෘදුකාංග
Lightworks7,149වීඩියෝ සංස්කරණ මෘදුකාංගය
Cloudflare WARP6,467VPN මෘදුකාංගය
YouCam132,173වෙබ් කැමරා මෘදුකාංගය
Screenpresso1,753Screen Capture Software
Apache NetBeans1,120IDE මෘදුකාංගය
WinSCP2,340FTP සේවාලාභී මෘදුකාංගය
X-Mouse Button Control6,924Mouse Cursor මෘදුකාංගය
OneNote1,681සටහන් ගැනීම මෘදුකාංග
ManyCam38,180වෙබ් කැමරා මෘදුකාංගය
TCPView338ජාල නිරීක්ෂණ මෘදුකාංගය
WhatsApp624,262පණිවුඩකරණ මෘදුකාංගය
FotoSketcher3,760ඩිජිටල් කලා මෘදුකාංග
PuTTY2,503SSH සේවාලාභී මෘදුකාංගය
Microsoft Malicious Software Removal Tool17,619ප්රතිවයිරස මෘදුකාංගය
TeamSpeak Client2,673පණිවුඩකරණ මෘදුකාංගය
Telegram68,146පණිවුඩකරණ මෘදුකාංගය
foobar20001,240Audio Playing Software
Emsisoft Emergency Kit1,415ප්රතිවයිරස මෘදුකාංගය
Microsoft Edge13,097වෙබ් බ්‍රව්සර්
Malwarebytes3,485ප්රතිවයිරස මෘදුකාංගය
Windows Repair26,229පද්ධති ප්‍රශස්තකරණය කරන්නන්
Eclipse IDE729IDE මෘදුකාංගය
PostgreSQL675දත්ත සමුදා මෘදුකාංග
Box Drive893Cloud Storage මෘදුකාංගය
Google Earth Pro84,615GIS මෘදුකාංගය
HDD Low Level Format Tool4,901තැටි හැඩතල ගැන්වීමේ මෘදුකාංගය
TreeSize Free1,979තැටි අවකාශ විශ්ලේෂක
CobraTek PC Info646පද්ධති තොරතුරු මෘදුකාංග
SMPlayer26,115වීඩියෝ වාදන මෘදුකාංග
VirtualBox4,997අථත්‍යකරණ මෘදුකාංගය
iMazing5,946ජංගම පරිගණක මෘදුකාංග
Windscribe2,646VPN මෘදුකාංගය
VMware Workstation Pro7,582අථත්‍යකරණ මෘදුකාංගය
Inkscape2,056Vector Graphics මෘදුකාංගය
VLC Media Player220,253වීඩියෝ වාදන මෘදුකාංග
Internet Download Manager455,553බාගත කළමණාකරුවන්
Oracle Database Express Edition418දත්ත සමුදා මෘදුකාංග
iCloud for Windows1,614Cloud Storage මෘදුකාංගය
Mouse Without Borders1,430Mouse Cursor මෘදුකාංගය
නව මෘදුකාංග නිකුත් කිරීම්
මෘදුකාංගභාගත කිරීමවර්ගය
Tux Paint1,221ඩිජිටල් කලා මෘදුකාංග
curl746බාගත කළමණාකරුවන්
Manager Desktop Edition4,284ගිණුම්කරණ මෘදුකාංග
Apache NetBeans1,120IDE මෘදුකාංගය
Acrylic Wi-Fi Analyzer3රැහැන් රහිත කළමනාකරණ මෘදුකාංග
WinSCP2,340FTP සේවාලාභී මෘදුකාංගය
Software Ideas Modeler1,465UML මෙවලම්
Inkscape2,056Vector Graphics මෘදුකාංගය
CPU-Z6,275පද්ධති තොරතුරු මෘදුකාංග
WizTree1,328තැටි අවකාශ විශ්ලේෂක
Veusz494විවිධ මෘදුකාංග
dbMigration .NET85දත්ත සමුදා කළමනාකරණ මෘදුකාංගය
Microsoft PowerToys840පද්ධති ප්‍රශස්තකරණය කරන්නන්
Sumatra PDF8,899PDF කියවන්නන්
grepWin626ඩෙස්ක්ටොප් සෙවුම් මෘදුකාංගය
Audacious1,269Audio Playing Software
CherryTree880සටහන් ගැනීම මෘදුකාංග
CrystalDiskMark1,965බෙන්ච්මාර්ක් මෘදුකාංගය
Print Conductor1,677මුද්‍රණ කළමනාකරණ මෘදුකාංගය
Clean Space1,643තැටි පිරිසිදු කරන්නන්
Signal924පණිවුඩකරණ මෘදුකාංගය
CheckDrive1,563දෘඪාංග රෝග විනිශ්චය මෘදුකාංග
MuPDF623PDF කියවන්නන්
Password Tech209මුරපද කළමනාකරණ මෘදුකාංගය
Q-Dir1,269ගොනු කළමනාකරුවන්
VidCoder2,501වීඩියෝ පරිවර්තක
DesktopOK76ඩෙස්ක්ටොප් අභිරුචිකරණ මෘදුකාංගය
CrystalDiskInfo 1,304පද්ධති තොරතුරු මෘදුකාංග
Sweet Home 3D27,753නිවාස සැලසුම් මෘදුකාංගය
Speccy2,290පද්ධති තොරතුරු මෘදුකාංග
CopyQ915ක්ලිප්බෝඩ් කළමනාකරුවන්
Calibre5,326Ebook Reader මෘදුකාංගය
IDrive846උපස්ථ මෘදුකාංග
AllDup1,392අනුපිටපත් ගොනු සෙවුම්
IP Messenger5,876පණිවුඩකරණ මෘදුකාංගය
Disk Drill3,701දත්ත ප්‍රතිසාධන මෘදුකාංගය
Sigil813Ebook සංස්කරණ මෘදුකාංගය
Wireshark2,010ජාල ප්රොටෝකෝල විශ්ලේෂක
ManageEngine OpManager1,288ජාල නිරීක්ෂණ මෘදුකාංගය
SystemRescueCd1,172Rescue Disk Software
Jmol99රසායන විද්‍යා මෘදුකාංග
Fbackup1,317උපස්ථ මෘදුකාංග
DBeaver2,705දත්ත සමුදා කළමනාකරණ මෘදුකාංගය
LibreOffice3,567Office Suites මෘදුකාංගය
GOM Cam90තිර පටිගත කිරීමේ මෘදුකාංගය
Screenpresso1,753Screen Capture Software
Revo Uninstaller Free6,221අස්ථාපනය කරන්නන්
A Ruler For Windows104විවිධ මෘදුකාංග
Simsu466ප්‍රහේලිකා ක්‍රීඩා
Git Extensions86Git Client මෘදුකාංගය