หมวดหมู่

MySQL Community Server 8.0.27

ฟรี
เริ่มดาวน์โหลดทันที
mysql-installer-community-8.0.27.1.msi | 470.17 MB | VirusTotal Scan report
ราคาฟรี
เวอร์ชั่น8.0.27
วันที่วางจำหน่ายNovember 11, 2021
ระบบปฏิบัติการWindows
สำนักพิมพ์Oracle - http://dev.mysql.com - United States
คำอธิบายของผู้จัดพิมพ์

MySQL Community Edition is the freely downloadable version of the world's most popular open source database. It is available under the GPL license and is supported by a huge and active community of open source developers.

The MySQL Community Edition includes:

 • Pluggable Storage Engine Architecture
 • Multiple Storage Engines:
  • InnoDB
  • MyISAM
  • NDB (MySQL Cluster)
  • Memory
  • Merge
  • Archive
  • CSV
  • and more
 • MySQL Replication to improve application performance and scalability
 • MySQL Partitioning to improve performance and management of large database applications
 • Stored Procedures to improve developer productivity
 • Triggers to enforce complex business rules at the database level
 • Views to ensure sensitive information is not compromised
 • Performance Schema for user/application level monitoring of resource consumption
 • Information Schema to provide easy access to metadata
 • MySQL Connectors (ODBC, JDBC,.NET, etc) for building applications in multiple languages
 • MySQL Workbench for visual modeling, SQL development and administration
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง