Java SE 19

Miễn phí
Bắt đầu tải xuống ngay
x64 Compressed Archive | jdk-19_windows-x64_bin.zip | 179.05 MB | VirusTotal Scan report
x64 Installer | jdk-19_windows-x64_bin.exe | 158.84 MB | VirusTotal Scan report
x64 MSI Installer | jdk-19_windows-x64_bin.msi | 157.7 MB | VirusTotal Scan report
Giá bánMiễn phí
Phiên bản19
Ngày phát hànhSeptember 21, 2022
Các hệ điều hànhWindows
Nhà xuất bảnOracle - https://www.oracle.com - United States
Mô tả của nhà xuất bản

Java Platform, Standard Edition (Java SE) lets you develop and deploy Java applications on desktops and servers. Java offers the rich user interface, performance, versatility, portability, and security that today's applications require.

Phần mềm liên quan
Python 3.11.0Miễn phí
Go 1.20.2Miễn phí
PHP 8.2.3Miễn phí
Ruby 3.1.3Miễn phí
Flutter 3.7.8Miễn phí