Bản phát hành phần mềm mới
Phần mềmTải xuốngThể loại
Android Studio23,387Phần mềm IDE
Shutter Encoder19Phần mềm chuyển đổi video
Advanced PassGen8Phần mềm khác
GoldBug2Phần mềm nhắn tin
SQLiteStudio9Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
HitFilm23Phần mềm chỉnh sửa video
GS-Calc8Phần mềm Office Suites
CurrPorts757Phần mềm giám sát mạng
GNU Octave194Phần mềm toán học
Directory Monitor3Phần mềm giám sát hệ thống
Omnify Hotspot337Phần mềm điểm phát sóng WiFi
One Commander17Trình quản lý tệp
Trillian1,588Phần mềm nhắn tin
7-PDF Maker28Phần mềm tạo PDF
Gnuplot42Phần mềm khác
GNU Emacs56Phần mềm chỉnh sửa văn bản
SoftPerfect WiFi Guard3,860Phần mềm quản lý không dây
Boxcryptor610Phần mềm mã hóa
Twinkle Tray110Phần mềm quản lý nhiều màn hình
SQL Notebook21Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
LyX36Phần mềm xử lý văn bán
NetDrive112Phần mềm lưu trữ đám mây
MobaSSH14Phần mềm máy chủ ứng dụng
HttpMaster Express683Phần mềm khác
FFmpeg Batch AV Converter189Phần mềm chuyển đổi video
Free Mouse Auto Clicker1,328Phần mềm tự động hóa tác vụ
Auslogics BoostSpeed Free1,171Phần mềm tối ưu hóa hệ thống
CSVFileView637Phần mềm đọc tệp
MessageSave851Phần mềm sao lưu
Iperius Backup Free999Phần mềm sao lưu
SoundSwitch94Phần mềm khác
pgAdmin359Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
QuickMemoryTestOK397Phần mềm chẩn đoán phần cứng
CameraBag5,675Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh
BDtoAVCHD883Phần mềm chuyển đổi video
NetworkCountersWatch701Phần mềm giám sát mạng
FocusWriter758Phần mềm viết kịch bản
OutlookAddressBookView668Phần mềm khác
IrfanView2,433Phần mềm xem hình ảnh
Notepad++13,759Phần mềm chỉnh sửa văn bản
ControlMyMonitor793Phần mềm khác
ChrisPC Win Experience Index797Phần mềm thông tin hệ thống
Diffractor595Phần mềm quản lý tài sản kỹ thuật số
BingSnap580Phần mềm tùy chỉnh Desktop
foobar20001,278Phần mềm phát âm thanh
RoboForm1,243Phần mềm quản lý mật khẩu
RaiDrive734Phần mềm lưu trữ đám mây
No Screen Saver9Phần mềm khác
Trilium Notes16Phần mềm Ghi chú
KiCad EDA343Phần mềm CAD
Intel Processor Identification Utility207Phần mềm thông tin hệ thống
TextCrawler Free15Trình quản lý tệp
Flameshot172Phần mềm chụp ảnh màn hình
Pyzo9Phần mềm IDE
Pale Moon874Trình duyệt web
Double Commander910Trình quản lý tệp
NetworkLatencyView1,408Phần mềm giám sát mạng
Monkey’s Audio2,009Phần mềm chỉnh sửa âm thanh
NetworkOpenedFiles2,405Phần mềm giám sát mạng
Auto Hide Desktop Icons746Phần mềm tùy chỉnh Desktop
ODBC Driver for SQL Server344Phần mềm khác
ChrisPC Free VPN Connection278Phần mềm VPN
XYplorer1,294Trình quản lý tệp
Cmder1,472Phần mềm giả lập thiết bị đầu cuối
BootRacer476Trình quản lý khởi động Windows
WinAudit472Phần mềm thông tin hệ thống
ClipAngel285Trình quản lý khay nhớ tạm
Window Inspector624Phần mềm khác
O&O Lanytix15Phần mềm quản lý mạng
O&O Defrag1,034Phần mềm chống phân mảnh
EMCO Ping Monitor202Phần mềm giám sát mạng
CSV Buddy196Phần mềm đọc tệp
Don't Sleep1,401Phần mềm khác
Registry Finder1,226Phần mềm chỉnh sửa Registry
NetConnectChoose584Phần mềm quản lý mạng
Giada1,029Phần mềm DJ
iMazing6,693Phần mềm PC di động
Emsisoft Emergency Kit1,498Phần mềm chống Virus
TheSage English Dictionary and Thesaurus10,872Phần mềm từ điển
BiblioteQ75Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo
Bitwig Studio166Phần mềm máy trạm âm thanh kỹ thuật số
CubePDF Utility327Công cụ PDF
Tiled121Phần mềm phát triển trò chơi
Fiddler Everywhere830Phần mềm khác
Bandizip1,387Phần mềm nén tệp
Product Key Explorer7,572Phần mềm tìm Product Key
Bulk Extension Changer1,523Trình quản lý tệp
FileZilla Server2,494Phần mềm máy chủ FTP
AKVIS AirBrush831Phần mềm nghệ thuật kỹ thuật số
PointerStick714Phần mềm trình bày
Microsoft SQL Server Express518Phần mềm cơ sở dữ liệu
MobaXterm1,240Phần mềm try cập máy tính từ xa
Universal Media Server3,033Phần mềm khác
My Start Menu800Phần mềm tùy chỉnh Desktop
RecentX764Trình khởi chạy ứng dụng
CorelCAD335Phần mềm CAD
West Wind WebSurge51Phần mềm kiểm thử tự động
WinContig74Phần mềm chống phân mảnh
Display Driver Uninstaller103Trình gỡ cài đặt
Linphone5,975Phần mềm nhắn tin