Bản phát hành phần mềm mới
Phần mềmTải xuốngThể loại
10-Strike Network Diagram0Phần mềm quản lý mạng
BurnAware Free3,514Phần mềm ghi đĩa CD / DVD
Password Safe2,203Phần mềm quản lý mật khẩu
SolSuite2,385Trò chơi bài
HWMonitor1,144Phần mềm chẩn đoán phần cứng
EarthTime1,915Phần mềm khác
Axialis IconGenerator907Phần mềm chỉnh sửa icon
Enpass1,084Phần mềm quản lý mật khẩu
LogonExpert1,734Trình quản lý đăng nhập Windows
10-Strike Network Inventory Explorer0Phần mềm quản lý mạng
MobileFileSearch0Phần mềm PC di động
Product Key Scanner 11Phần mềm tìm Product Key
FullEventLogView1Phần mềm giám sát log
Sidebar Diagnostics1,917Phần mềm tiện ích Desktop
RedNotebook1,290Phần mềm Ghi chú
PDF24 PDF Creator3,131Phần mềm tạo PDF
RJ TextEd767Phần mềm IDE
Rebelle4,024Phần mềm nghệ thuật kỹ thuật số
novaPDF1,407Phần mềm tạo PDF
Clip Studio Paint21Phần mềm nghệ thuật kỹ thuật số
Gajim1Phần mềm nhắn tin
SimpleCodeGenerator1Phần mềm khác
ManageWirelessNetworks16Phần mềm quản lý không dây
USBDriveLog0Phần mềm quản lý USB
DNSLookupView0Phần mềm giám sát mạng
SearchMyFiles611Phần mềm Tìm kiếm Máy tính để bàn
WinMailPassRec11Phần mềm khôi phục dữ liệu
WinDefLogView0Phần mềm giám sát log
Mercurial22Phần mềm kiểm soát phiên bản
GlassWire642Phần mềm tường lửa
UninstallView1,165Phần mềm thông tin hệ thống
Advanced Installer134Phần mềm cài đặt
BowPad16Phần mềm chỉnh sửa văn bản
POP Peeper557Phần mềm ứng dụng email
WifiHistoryView7,022Phần mềm quản lý không dây
Clavier+2,014Phần mềm quản lý bàn phím
IcoFX2,449Phần mềm chỉnh sửa icon
Tixati2,419Phần mềm ứng dụng khách BitTorrent
JD-GUI9Trình biên dịch ngược
Azure Data Studio7Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
Executor746Trình khởi chạy ứng dụng
Mailspring399Phần mềm ứng dụng email
QuickImageComment1,041Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh
MACAddressView699Phần mềm khác
Quick Access Popup665Trình quản lý tệp
XnConvert1,239Phần mềm chuyển đổi hình ảnh
Duplicati318Phần mềm sao lưu
NetworkMiner Free533Phần mềm giám sát mạng
SQL Server Management Studio1,289Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
KCleaner5,412Trình dọn dẹp đĩa
LicenseCrawler3,669Phần mềm tìm Product Key
Universal USB Installer3,068Trình tạo USB có thể khởi động
SciTE388Phần mềm chỉnh sửa văn bản
VueScan6,173Phần mềm quét tài liệu
LastPass809Phần mềm quản lý mật khẩu
SmarTTY784Phần mềm máy khách SSH
Stretchly1,243Phần mềm nhắc nhở nghỉ ngơi
Slack1,465Phần mềm cộng tác
MComix248Phần mềm đọc sách điện tử
WindowTop517Phần mềm khác
ExperienceIndexOK382Phần mềm thông tin hệ thống
SysGauge958Phần mềm thông tin hệ thống
Valentina Studio2,650Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
SugarSync1,253Phần mềm đồng bộ hóa tệp
Textify351Phần mềm khác
Etcher1,112Phần mềm hình ảnh đĩa
Mountain Duck413Phần mềm đồng bộ hóa tệp
John's Background Switcher2,730Phần mềm tùy chỉnh Desktop
FreeCAD4,249Phần mềm tạo mô hình 3D
Shotcut3,961Phần mềm chỉnh sửa video
Vidiot10,374Phần mềm chỉnh sửa video
KeePass3,806Phần mềm quản lý mật khẩu
VirtualBox4,086Phần mềm ảo hóa
HandBrake3,415Phần mềm chuyển đổi video
Light Image Resizer4,722Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh
Artweaver Free1,219Phần mềm nghệ thuật kỹ thuật số
SharpKeys464Phần mềm quản lý bàn phím
Atlantis Word Processor711Phần mềm xử lý văn bán
Softros LAN Messenger3,347Phần mềm nhắn tin
mrViewer436Phần mềm phát video
WinToUSB13,760Trình tạo USB có thể khởi động
ShareX8,262Phần mềm chụp ảnh màn hình
PDFsam14,335Công cụ PDF
AutoCAD3,019Phần mềm CAD
NVIDIA GeForce Experience35,943Phần mềm cập nhật Driver
VMware Workstation Pro5,432Phần mềm ảo hóa
P4Merge5Công cụ so sánh tệp
MindManager8Phần mềm Lập bản đồ Tư duy
RubyMine5Phần mềm IDE
JetBrains Rider4Phần mềm IDE
IntelliJ IDEA558Phần mềm IDE
dotPeek17Trình biên dịch ngược
UltraVNC372Phần mềm try cập máy tính từ xa
SoftPerfect Network Scanner3,980Phần mềm quét mạng
Warzone 21001,317Trò chơi chiến thuật
JetBrains PyCharm Community207Phần mềm IDE
CLion22Phần mềm IDE
LabPlot0Phần mềm khác
Kile2Phần mềm chỉnh sửa LaTeX
Python1,499Ngôn ngữ lập trình