Chuyển đổi từ PDF

Chuyển PDF sang Word

Chuyển đổi tệp PDF thành tệp Microsoft Word có thể chỉnh sửa.

Chuyển PDF sang Excel

Chuyển đổi tệp PDF thành các tệp Microsoft Excel có thể chỉnh sửa.

Chuyển PDF sang PowerPoint

Chuyển đổi tệp PDF thành tệp Microsoft PowerPoint.

Chuyển PDF được quét thành PDF có thể tìm kiếm

Làm cho tệp PDF được quét của bạn có thể tìm kiếm được bằng cách thực hiện nhận dạng ký tự quang học.

Chuyển PDF sang JPG

Chuyển đổi PDF sang JPG. Mỗi trang của tệp PDF sẽ được chuyển đổi thành các tệp JPG riêng biệt.

Nén PDF

Nhanh chóng nén hoặc giảm kích thước của tệp PDF.

Chuyển đổi sang PDF

Chuyển đổi sang PDF

Chuyển đổi tập tin của bạn sang PDF. Nhiều định dạng đầu vào được hỗ trợ.

Chuyển đổi từ hình ảnh

Chuyển ảnh sang Word

Chuyển đổi hình ảnh thành các tệp Microsoft Word có thể chỉnh sửa.

Chuyển ảnh sang Excel

Chuyển đổi hình ảnh thành các tệp Microsoft Excel có thể chỉnh sửa.

Chuyển ảnh thành văn bản

Chuyển đổi hình ảnh thành các tệp văn bản có thể chỉnh sửa.

Dịch vụ của chúng tôi rất dễ sử dụng

Giao diện của chúng tôi rất đơn giản để sử dụng. Dịch vụ này luôn miễn phí và ẩn danh. Không có địa chỉ email hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác được yêu cầu.

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng

Bạn không cần phải lo lắng về tính bảo mật của các tệp của mình. Chúng sẽ tự động bị xóa trong vòng 24 giờ sau khi chuyển đổi.

Chất lượng tuyệt vời

Chúng tôi theo dõi và cải thiện dịch vụ của chúng tôi một cách cẩn thận. Kiểm tra nó và xem cho chính mình!