File của tôi

Xem trạng thái của các tệp đã gửi của bạn.

Tên File Trạng thái %Hoàn thành Kết quả
Dịch vụ của chúng tôi rất dễ sử dụng.

Giao diện của chúng tôi rất đơn giản, sử dụng thuận tiện. Dịch vụ này luôn miễn phí và ẩn danh. Không có địa chỉ email hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác được yêu cầu.

Quyền riêng tư của bạn là quan trọng.

Bạn không cần phải lo lắng về tính bảo mật của các tệp của mình. Chúng tự động bị xóa trong vòng 24 giờ sau khi chuyển đổi.

Chất lượng tuyệt vời

Chúng tôi giám sát và cải thiện dịch vụ của mình một cách cẩn thận. Kiểm tra nó và xem cho chính mình!